Star


star
garantia-gal

É o resultado do esforzo e a minuciosidade na selección.

A gama star son lousas con estrita regularidade de grosor e perfecta planimetría. A súa colocación en obra por parte do profesional resulta moi doada, polo que se consegue economizar tempo. O louseiro conseguirá terminacións homoxéneas sen apenas ter que realizar un traballo de selección previo durante a súa colocación.

Son lousas con estrita regularidade de grosor e perfecta planimetría

Esta gama de lousa é apta tanto para lousados tradicionais como para os máis contemporáneos, que se beneficiarán das plenas garantías que presenta a K08, corroborados pola marca NF, que garantiza unha larga vida útil e un acabado impecable.