Rueda anuncia a posta en marcha da Axenda da Minaría Sustentable de Galicia 2030


Galicia, que representa case o 10% da produción minera estatal, é líder en materias como a lousa, o granito, o cuarzo e as rochas ornamentais

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, vén de avanzar hoxe, tras a reunión semanal do Consello, que o Goberno galego vai pór en marcha a Axenda da Minaría Sustentable de Galicia 2030, unha nova ferramenta a modo de folla de ruta que está consensuada co sector e busca “fortalecer a competitividade do sector de xeito sostible” e converter a minaría “un aliado estratéxico doutras industrias fundamentais” na Comunidade.

Rueda destacou que o sector da minaría “non pode quedar ao marxe da transición ecolóxica” que está a vivir todo o tecido industrial e, por iso, Galicia porá en marcha por primeira vez esta Axenda que “estará dotada de 32 M€ ata 2024”. Esta folla de ruta, segundo explicou o presidente, busca facer do sector mineiro un aliado estratéxico para a modernización das principais cadeas de valor industrial, asegurando que o proceso de transición ecolóxica e dixital se abastece de xeito sustentable coas materias primas autóctonas. De feito, a industria das materias primas minerais ten “un papel clave” como provedora de sectores estratéxicos de Galicia en que se pretende avanzar cara a un novo modelo industrial basado nunha economía descarbonizada e dixitalizada.

De xeito paralelo, apuntaba, fortalecerase a competitividade do sector a través dun proceso sustentable de innovación tecnolóxica e de crecemento empresarial que permitirá xerar riqueza e emprego.

Tres obxectivos estratéxicos

Para alcanzar os seus obxectivos, a axenda marca tres obxectivos estratéxicos, nove eixes de actuación e un total de 29 medidas concretas que dan resposta ás necesidades do sector en materia de dixitalización, formación ou innovación. Así, os tres obxectivos son alcanzar a modernización e o crecemento do sector da minaría en Galicia de xeito sustentable; o fortalecemento do talento humano e da responsabilidade social; así como lograr a integración ambiental, o impulso da economía circular e a posta en valor do patrimonio mineiro.

En canto aos eixes de actuación, preténdese, en primeiro lugar, avanzar na dixitalización da administración minera para favorecer tanto a tramitación como a accesibilidade, así como impulsar plans de labores dixitais e o Portal galego de administración mineira.

En segundo termo, tamén se vai promover a dixitalización das empresas e a innovación. Farase a través de incentivos económicos para pemes no eido da modernización tecnolóxica e da mellora da sequridade industrial a través de tecnoloxías 4.0; así como coa creación dunha oficina para a captación, coordinación e seguimento de fondos europeos de investigación, innovación e modernización.

O terceiro eixe céntrase na mellora da sustentabilidade sectorial a través de incentivos económicos, e tamén na procura de financiamento para promover a restauración mineira e a realización de actividades turísticas. Neste eixe tamén se inclúe a promoción do sector das augas minerais e termais e o fomento de sistemas de estión mineira sustentable e economía verde.

En cuarto lugar, apostarase pola valorización dos recursos ecolóxicos fomentando o estudo, exploración e investigación técnica dos recursos naturais, xeolóxicos e mineiros, así como a investigación de materias críticas existentes en Galicia e o seu potencial. A valorización económica será o quinto eixe e prevé actuacións como a creación dun grupo de traballo permanente cos sectores estratéxicos ou a creación dun portfolio cos recursos naturais dispoñibles en Galicia.

As medidas para mellorar a seguridade e saúde laboral ocuparán un lugar destacado con incentivos para impulsar proxectos tecnolóxicos que axuden a reducir accidentes e para otros aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais.

Incorporación das mulleres e a mocidade

O capital humano protagoniza o sétimo eixe que se centra tanto na mellora formativa con novidades como a implantación de novos ciclos medios técnicos en escavacións e sondaxes e pedra natural; a igualdade a través dun plan para a formación e o acceso de mulleres ao sector das industrias extractivas; así como a incorporación da mocidade.

Os dous últimos eixes están enfocados na comunicación e difusión a través de foros; e na gobernanza, coa creación dun comité executivo de desenvolvemento mineiro, entre otros aspectos.

Con esta axenda, tal e como resaltou Rueda, a Xunta busca apoiar “un sector estratéxico como o mineiro” cunha produción anual por riba dos 246M€ – “case o 10% da produción mineira estatal”, resaltou- e do que “Galicia é líder nacional en materiais como a lousa, o granito, o cuarzo e as rochas ornamentais. Ademais, as distintas medidas tamén pretenden reforzar o seu valor social, xa que se trata dun sector en que as pemes e as familias teñen un gran protagonismo e un efecto multiplicador na economía e o emprego do rural contribuíndo a fixar poboación.

Xornal O Sil – 27/10/2022