Avantage Forte


Coas mesmas características que a gama Avantage, pero con maior grosor. De novo, o saber facer do louseiro poñerá en valor unha lousa que acentúa os relevos e as texturas no lousado con plenas garantías.

De maior grosor que Avantage, acentúa os relevos e as texturas no lousado con plenas garantías

A selección Avantage Forte intégrase tamén nas esixencias da marca NF e goza das mesmas garantías que outorgamos para as gamas Star e Avantage, ao ser resultado de seleccións sucesivas coa orixe no mesmo bloque de lousa.

A gran diversidade de formatos e medidas solucionan todo tipo de esixencias construtivas e sempre resistentes a meteoroloxías adversas.