Renaissance


Para estes traballos de conservación, restauración e mellora do patrimonio cultural e arquitectónico, ofrecemos a mellor pizarra, testada xeoloxicamente da nosa canteira K08, un xacemento que ten asegurada a súa produción para os vindeiros 80 aos, como mínimo.

Ofrecemos dúas gamas: Renaissance e Restauration, embaladas en palés pequenos e con garantía de 30 anos

Tras pasar pola extracción dos mellores filóns cos medios máis sofisticados, faise unha selección das rocas cortadas peza a peza cun biselado especial de corte máis ancho, ao estilo clásico. Ofrecemos dúas gamas: Renaissance e Restauration, perfectamente embaladas en palés pequenos para facilitar a súa manipulación e con garantía de 30 anos.

Descargar folleto informativo: